Totalförsvarsinformation – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.