Totalförsvarsinformation – grundkurs

Detta är en helgkurs som syftar till att du ska få såna kunskaper om totalförsvarsinformation att du själv kan genomföra introduktion till nya medlemmar.