Totalförsvarsinformation – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.

Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna i de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper utöver vad den vanlige medborgaren har.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.
Du får lära dig grunderna inom följande områden:
- omvärldsläget
- militära försvaret
- asymmetriska hot
- totalförsvaret och samhällets beredskap i krig och fred
- de frivilliga försvarsorganisationerna

Kurstillfällen