Totalförsvarsinformation – fördjupningskurs

Fördjupningskursen ger dig kunskaper för att du ska kunna genomföra försvarsinformation inom din egen frivilliga försvarsorganisation.

En fördjupningskurs som syftar till att du ska kunna genomföra försvarsinformation i din egen organisation. Det innefattar planering, genomförande och utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier.

Utöver grundkursen tillkommer:
– försvarsfrågor i politiken
– aktuell omvärldsutveckling
– media och kriskommunikation
– fördjupning inom totalförsvarets olika komponenter

Du får möjlighet att prova att hålla egna lektioner inom något delområde samt fördjupning kring hur man organiserar och genomför försvarsinformation.

Kurstillfällen