Totalförsvarsinformation – fördjupningskurs

Fördjupningskursen ger dig kunskaper för att du ska kunna genomföra försvarsinformation inom din egen frivilliga försvarsorganisation.

En fördjupningskurs som syftar till att du ska kunna genomföra försvarsinformation i din egen organisation. Det innefattar planering, genomförande och utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier.

Utöver grundkursen tillkommer:
- försvarsfrågor i politiken
- aktuell omvärldsutveckling
- media och kriskommunikation
- fördjupning inom totalförsvarets olika komponenter

Du får möjlighet att prova att hålla egna lektioner inom något delområde samt fördjupning kring hur man organiserar och genomför försvarsinformation.

Kurstillfällen