Indikering (strålskydd) 1

Utbildningen ger dig kunskap om hur den svenska kärnenergiberedskapen är organiserad utifrån gällande lagstiftning.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.