Informationspåverkan – grundkurs

Detta är en grundkurs i skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Detta är en grundkurs i skydd mot otillbörlig informationspåverkan. Du får fördjupade kunskaper inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan, samt ökad medvetenheten om hot och sårbarheter inom området.

Kursen innehåller centrala begrepp, tekniker och metoder samt även strategiska narrativ och opinionsbildning i mediesystemet samt hur man kan möta informationspåverkan med en faktabaserad eller argumentbaserad respons.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.