Ungdom – tema sjukvård

Kursen ger grundläggande förståelse och färdighet inom sjukvård för att kunna hjälpa till och stötta i samhället och bli en del av totalförsvaret.

Kurstillfällen