Ungdom – tema sjukvård

Kursen ger grundläggande förståelse och färdighet inom sjukvård för att kunna hjälpa till och stötta i samhället och bli en del av totalförsvaret.

Kursen ger dig grundläggande förståelse och färdighet inom sjukvård för att kunna hjälpa till och stötta i samhället och bli en del av totalförsvaret.

Kursen innehåller omhändertagande vid akuta situationer utifrån CABCDE samt sjukdomslära inom folksjukdomar. Under kursen får du även utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) samt hur man åtgärdar ett stopp i luftvägarna.

Efter kursen ska du känna dig trygg i att hjälpa till vid exempelvis olyckor och akuta sjukdomsfall.

Kurstillfällen