Ungdom – tema försvarsmedicin

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter om militär och civil sjukvårdstjänst.

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper och färdigheter om vad sjukvårdstjänst militärt och civilt innebär.

I kursen ingår både teori och praktiska kunskapsövningar.

Kurstillfällen