Hv Infobefäl 1

Kursen är första steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Du får grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar, kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper och färdigheter sätts på prov.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.