Tillsammans försvarar vi Sverige

Tillsammans försvarar vi Sverige är en tre timmars föreläsning för dig som är intresserad av att få en fördjupad förståelse för behovet av att på nytt bygga upp ett robust svenskt totalförsvar och vilken roll Försvarsmakten har inom detta. Föreläsningen beskriver även vårt förändrade omvärldsläge och vilka krav det ställer på vårt totalförsvar samt ger en inblick i hur man eventuellt ser på omvärldsläget.

Föreläsningen innehåller bland annat följande ämnen:

  • Omvärldsläget
  • Försvarsvilja
  • Lagstiftning
  • Krishanteringssystemet
  • Civilt försvar
  • Militärt försvar

Det finns inte några event planerade just nu.