Ungdom – tema ledarskap

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper krig ledarskap,

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper krig ledarskap, chefskap och truppföring.

I kursen ingår både teori och praktiska kunskapsövningar.

Kurstillfällen