Ungdom – tema utbildningsmetodik

Du får grundläggande kunskaper kring trupputbildning.

Du får grundläggande kunskaper kring trupputbildning, så som pedagogik, undervisningsformer samt planering och genomförande av utbildningspass.

Kurstillfällen