Fältartist – grundkurs

Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Syftet är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Du får en förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker allmän militär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning.

Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kurstillfällen