Fältartist – grundkurs

Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Kurstillfällen