Fältartist – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag, framförallt nationellt.

Kurstillfällen