Om oss

Välkommen till Försvarsutbildarna.

Vi är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi rekryterar och utbildar för både det militära och civila försvaret samt sprider information om totalförsvaret. Idag har vi ca 30 000 medlemmar, fördelade på 23 regionala förbund och 15 rikstäckande förbund.

Försvarsutbildarna välkomnar alla som delar vår värdegrund och vi står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet. Utan våra grundläggande värden vore Sverige inte det land det är idag som vi Försvarsutbildare står för.

Frivilligavtal

Det finns ett stort behov av frivilliga för att förstärka försvar och myndigheter vid höjd beredskap och krig men även vid fredstida kriser. Vi utbildar olika specialistbefattningar inom Hemvärnet och förstärkningsresurser som stöd till myndigheter och länsstyrelser. Efter genomförd utbildning tecknas avtal mellan individen och uppdragsgivaren. Uppdraget är helt frivilligt och sker vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

Försvarsutbildarna utbildar CBRN-personal, förstärkningsresurser vid kärnteknisk olycka, kommunikatörer, räddnings- och röjningsstyrkor, civila skyddsvakter, fältartister, informationsbefäl, indikerare, pionjärsoldater, sjukvårdare och regionala sjukvårdsstyrkor.

Läs mer om våra befattningar

Instruktörer & funktionärer

Vår utbildningsverksamhet genomförs av frivilliga instruktörer och kurschefer. För att bli instruktör genomför man en grundläggande instruktörsutbildning eller en instruktörsutbildning inom ett specialområde. Har man tidigare utbildning som lärare, pedagog, utbildare eller instruktör inom någon annan organisation eller verksamhet kan den utbildningen vanligtvis valideras och i så fall kan man direkt påbörja utbildning inom sitt specialområde. Efter genomförd instruktörsutbildning förväntas man normalt tjänstgöra vid minst två kurser per utbildningsår.

Fyll i en intresseanmälan

I förbund och föreningar finns ett stort antal funktionärer som engagerar sig i styrelser där man leder och planerar verksamheten. Alla förbund genomför medlemsaktiviteter, försvarsinformationstillfällen och rekryteringsåtgärder.

Kontaktuppgifter till förbund

Utbildningar

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal utbildningar varje år. Det är i huvudsak utbildningar som leder till frivilligavtal, men även valfria utbildningar för de som har ett avtal. Vidare har vi utbildningar för funktionärer, instruktörer och informatörer. Det finns även ett antal olika utbildningar inom försvarsinformation.

Kursutbudet hittar du här

Prova på kurser

För de som är intresserad av Försvarsmakten eller andra uniformsyrken och deras verksamhet har vi ett antal prova på kurser, främst för ungdomar men även för vuxna.

Vår prova på kurser hittar du här

Ungdomsverksamhet

Vi har en omfattande ungdomsverksamhet för de mellan 15-20 år. Vi erbjuder kunskap, gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. Basen i verksamheten är lokala aktiviteter på helger men vi har även större samlingar vid lov. För ungdomar finns ett stort antal olika temautbildningar som exempelvis sjukvård, uniformsyrken, språk och armé.

Läs mer om vår ungdomsverksamhet

För din säkerhet!

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren? Kan du hantera en situation när det inte finns el eller vatten under flera timmar, ja kanske flera dagar?

För din säkerhet! är en föreläsning inom hemberedskap på tre timmar som genomförs av våra utbildade informatörer där man får lära sig vad man kan göra för att klara sig och sin familj vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda dig. Ämnen som ingår är t ex vad man kan tänka på att ha i sin krislåda, hur man hittar bekräftad information vid en kris, hur mycket vatten behövs hemma om det inte finns vatten i kranen och hur kan man använda toaletten när det inte finns vatten i vattencisternen.

Anmäl dig till en föreläsning