Om oss

Vi är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Vi välkomnar alla och vi står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet. Utan våra grundläggande värden vore Sverige inte det land det är idag som vi Försvarsutbildare står för.

Ett frivilligt engagemang för dig

Vi ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både Försvarsmakten och krisberedskap:

  • Specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater som hanterar farliga ämnen och informationsbefäl till Hemvärnet.
  • Avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, skogsbrandsbekämpning, skyddsvakter och kärntekniska olyckor.

Vi har en omfattande verksamhet inom både försvar och krisberedskap där utbildningarna i allt väsentligt genomförs av egna frivilligt engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.

för dig som är ungdom

Genom kunskap, gemenskap och utmaningar utvecklar vi ungdomar inom både försvar och krisberedskap.

Vi erbjuder verksamhet för ungdomar från det år man fyller 15 upp till 20 år.

Den lokala ungdomsverksamheten vid hemorten är basen för våra ungdomar. Den kompletteras med centrala ungdomsaktiviteter vid så kallade tema-veckor som vinterutbildning, överlevnad och andra inriktade mot Försvarsmakten. Tema-veckorna är förlagda till ordinarie skollov.

för intresserade

Genom kunskap och information till medlemmar och allmänhet skapar vi ett robustare samhälle och bidrar till att folkförankra totalförsvaret.

Vi genomför bland annat:

  • Medlemsaktiviteter för att skapa gemenskap och engagera medlemmar.
  • Seminarier, diskussioner och föreläsningar om försvars- och säkerhetspolitik.
  • Information för att stärka enskildas krishanteringsförmåga.

i hela Sverige

Vi finns runt om i hela landet genom våra regionala förbund och lokala föreningar samt genom våra rikstäckande förbund som samlar sig kring olika kompetenser eller verksamheter.

Våra förbund hittar du här