Utbildning & Kunskap

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Vill du bli sjukvårdare, pionjär, CBRN-soldat som hanterar farliga ämnen, eller informationsbefäl i Hemvärnet så har vi utbildningar för dig. Vi vidareutbildar även tolkar och fältartister åt Försvarsmakten.

Vill du stödja myndigheter vid kriser har vi utbildningar för kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal och de som ska vara förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor, skyddsvakter och räddning- och röjningsstyrkor. Det är både utbildningar inom krisberedskap och specialistutbildningar.

Vi har även en omfattande ungdomsverksamhet för dig mellan 15-20 år. Vi erbjuder kunskap, gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. Basen i verksamheten är våra lokala aktiviteter på helger men vi har även större samlingar vid lov.

Vidare erbjuder vi dig intressanta seminarier, diskussioner och föreläsningar om försvars- och säkerhetspolitik samt utbildningar som syftar till att stärka din kunskap om krishantering, till exempel genom ”För din säkerhet!”.

Vår utbildningsverksamhet pågår över hela året och i hela landet och genomförs av våra engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.

Filtrera

Laddar...

Rensa filter

Bli instruktör

För att bedriva vår verksamhet har vi ett stort behov av frivilliga instruktörer.

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Coronapandemin

Med anledning av Coronapandemin har vi här samlat vanliga frågor och svar som berör vår verksamhet.

Läs mer

Funktionärskurser

Kurserna syftar till att ge dels grundläggande kunskaper för att verka som funktionär i förening och förbund, dels till att ge ökad kompetens i rollen som funktionär när det gäller arbetsuppgifter, ansvar, innehåll och organisation.

Läs mer

För din säkerhet!

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren? Kan du hantera en situation när det inte finns el eller vatten under flera timmar, ja kanske flera dagar?

Läs mer

Informationsfilmer

Här hittar du filmer med information om våra kurser och föreläsningar och om vad Försvarsutbildarna gör.

Läs mer

Instruktörskurser

Vi kompetensutbildar instruktörer inom bland annat sjukvård, CBRN och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård, matlagning och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Här hittar du utbildningar som riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation, men även till dig som som har ett anställningsavtal med Försvarsmakten.

Läs mer

Kursinformation

Läs mer

Nätbaserade föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

Läs mer

Prova på kurser

För dig som är intresserad av Försvarsmakten och dess verksamhet men vill prova på innan du gör ett aktivt val kan vi erbjuda en helgkurs som heter Military Weekend.

Läs mer

Ungdomskurser

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser med olika inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år. Vi har kurser för redan aktiva ungdomar men även för dig som vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel Military Camp.

Läs mer