Språkkurs för militärtolkar

Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Kurstillfällen