Skyddsvakt – civil 1

Kursen är avsedd för dig som ska bli en förstärkningsresurs som skyddsvakt.

Utbildningen utgår från Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter (FAP 649-1) och genomförs som en förkortad utbildning.

Under kursen får du kunskap om skyddsvaktens uppgift, vilka objekt som kan vara skyddsobjekt och skillnader mellan dessa.

Du får även juridiska kunskaper så att du kan tillämpa de regler som styr och i övrigt är relevanta för ett ingripande och får tillämpa detta under olika moment.

Kurstillfällen