Kommunikatör – grundkurs

Kursen riktar sig till dig som ska bli förstärkningsresurs hos en myndighet som kommunikatör.

Syftet med kursen är att utbilda förstärkningsresurser inom kommunikation hos myndigheter vid kris, höjd beredskap eller krig.

Du får grundläggande kunskap inom främst tre områden; omvärldsbevakning, frågor och svar (FAQ) och kommunikativt stöd.

Kurstillfällen