FörsvarsForum

FörsvarsForum är ett samarbete vi har med Allmänna försvarsföreningen (AFF) och Kungliga krigsvetenskapsakademien (KKrVA) där vi genomför föreläsningar och debatter om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige och vårt närområde, totalförsvaret samt nya hot.

 

 

Det finns inte några event planerade just nu.