CBRN – gruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef.

Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef. Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar vid planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning.

Du får även kompetens att planera och leda CBRN-insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Efter godkänd kurs placeras du som gruppchef alternativt ställföreträdande gruppchef vid CBRN-pluton.

Kurstillfällen