Ungdomskurser

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser med olika inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år. Vi har kurser för redan aktiva ungdomar men även för dig som vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel Military Camp.

Kurstiden är vanligtvis en vecka och kurserna är förlagda till Försvarsutbildarnas kursgårdar eller militära förband, beroende på kursens inriktning och tema.
De genomförs under sportlov, sommarlov och höstlov.

Förkunskapskraven varierar mellan de olika kurserna. För många av dem krävs det att man har deltagit aktivt i ungdomsverksamheten i minst ett år men vi har även kurser för helt nya intresserade.

Ungdomskurser

Military Camp

Du får veta mer om samhällets försvar genom besök och information om olika förband inom Försvarsmakten samt Polismyndighet och Räddningstjänst. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Military Day

Under Military Day får du som är 15-17 år en introduktion till Försvarsmaktens och de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Military Weekend – ungdom

Military Weekend - ungdom är till för dig som är 15-17 år och funderar på om du aktivt ska delta i Försvarsmaktens verksamhet som ungdom, men också vilka alternativ som finns när du fyllt 18 år. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema sjukvård

Kursen ger grundläggande förståelse och färdighet inom sjukvård för att kunna hjälpa till och stötta i samhället och bli en del av totalförsvaret.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema armé

Du får en inblick i vad som sker på Arméförbanden och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema fjäll

Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper, som till exempel kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng och fjällorientering med kartläsning.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema luftvärn

Med den här kursen vill vi ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema sommar

Syftet med kursen är att du ska få en god inblick i olika tjänstegrenar som finns inom Försvarsmakten. Du får bland annat att få prova på överlevnadsmoment, spaningstjänst, försvarsmedicin och koktjänst.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema språk

Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema teknik

Du får en inblick i vad som sker på Försvarsmaktens tekniska skola samt vad det innebär att tjänstgöra inom den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema vinter fördjupning

Du får fördjupa dina kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema vinter grunder

Kursen syftar till att du får lära dig grunderna i hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdomsskola – höst

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdomsskola – vår

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer