Ungdom

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser med olika inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år. Vi har kurser för redan aktiva ungdomar men även för dig som vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel Military Camp.

Kurstiden är vanligtvis en vecka och kurserna är förlagda till Försvarsutbildarnas kursgårdar eller militära förband, beroende på kursens inriktning och tema.
De genomförs under sportlov, sommarlov och höstlov.

Förkunskapskraven varierar mellan de olika kurserna. För många av dem krävs det att man har deltagit aktivt i ungdomsverksamheten i minst ett år men vi har även kurser för helt nya intresserade.

Ungdom

Military Camp

Under en intensiv vecka kommer du att få veta mer om samhällets försvar genom besök och information om olika förband inom Försvarsmakten samt Polismyndighet och Räddningstjänst. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema vinter fördjupning

Kursen syftar till att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema armé

Under en intensiv och händelserik vecka kommer du att få en inblick i vad som sker på Arméförbanden och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema fjäll

Kursen genomförs i fjällmiljö och syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper, som till exempel kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng och fjällorientering med kartläsning.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema luftvärn

Med den här kursen vill vi ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema sommar

Syftet med kursen är att du ska få en god inblick i olika tjänstegrenar som finns inom Försvarsmakten. Du får bland annat att få prova på överlevnadsmoment, spaningstjänst, försvarsmedicin och koktjänst.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema språk

Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema teknik

Vi vill ge dig en unik möjlighet att under en vecka få inblick i vad som sker på Försvarsmaktens tekniska skola samt vad det innebär att tjänstgöra inom den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema vinter

Vinterkurserna under sportlovet syftar till att du får lära dig grunderna i hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö.

Läs mer
Ungdom

Ungdomskurs – tema överlevnad

Under den här kursen får du nyttiga överlevnadskunskaper under barmarksförhållanden, som till exempel kunskap om hur man gör upp eld, renar vatten och bygger skydd för övernattning.

Läs mer
Ungdom

Ungdomsskola – höst

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer
Ungdom

Ungdomsskola – vår

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.