Ungdomskurser

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser med olika inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år. Vi har kurser för redan aktiva ungdomar men även för dig som vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel Military Camp.

Kurstiden är vanligtvis en vecka och kurserna är förlagda till Försvarsutbildarnas kursgårdar eller militära förband, beroende på kursens inriktning och tema.
De genomförs under sportlov, sommarlov och höstlov.

Förkunskapskraven varierar mellan de olika kurserna. För många av dem krävs det att man har deltagit aktivt i ungdomsverksamheten i minst ett år men vi har även kurser för helt nya intresserade.

Ungdomskurser

Military Camp

Under en intensiv vecka kommer du att få veta mer om samhällets försvar genom besök och information om olika förband inom Försvarsmakten samt Polismyndighet och Räddningstjänst. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema vildmark

Kursen syftar till att du ska få nyttiga vildmarkskunskaper under barmarksförhållanden.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema armé

Under en intensiv och händelserik vecka kommer du att få en inblick i vad som sker på Arméförbanden och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema fjäll

Kursen genomförs i fjällmiljö och syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper, som till exempel kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng och fjällorientering med kartläsning.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema luftvärn

Med den här kursen vill vi ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema sommar

Syftet med kursen är att du ska få en god inblick i olika tjänstegrenar som finns inom Försvarsmakten. Du får bland annat att få prova på överlevnadsmoment, spaningstjänst, försvarsmedicin och koktjänst.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema språk

Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema teknik

Vi vill ge dig en unik möjlighet att under en vecka få inblick i vad som sker på Försvarsmaktens tekniska skola samt vad det innebär att tjänstgöra inom den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema vinter fördjupning

Kursen syftar till att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema vinter grunder

Vinterkurserna under sportlovet syftar till att du får lära dig grunderna i hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdom – tema överlevnad

Under den här kursen får du nyttiga överlevnadskunskaper under barmarksförhållanden, som till exempel kunskap om hur man gör upp eld, renar vatten och bygger skydd för övernattning.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdomsskola – höst

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer
Ungdomskurser

Ungdomsskola – vår

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Läs mer