Civil beredskap – grunder

Kursen ger grundläggande kunskap om civil beredskap.

Kursen ger grundläggande kunskap om civil beredskap på lokal och regional nivå samt det ansvar och den roll som kommuner och länsstyrelse har inom civil beredskap.

Vidare belyses hur de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar inom den civila delen av totalförsvaret.

Kurstillfällen