Kursadjutantskurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om vilka uppgifter en kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.

Du får grundläggande kunskaper om vilka uppgifter som en kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.

Kursen omfattar utbildning i hur en adjutant ska och kan stödja kursledning samt kursdeltagare före, under och efter kurs.

Kurstillfällen