Kursadjutantskurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om vilka uppgifter en kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.

Kurstillfällen