Informatör – För din säkerhet!

För dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Du utbildas till informatör hos Försvarsutbildarna inom området hemberedskap för att kunna hålla föreläsningen För din säkerhet!.

Kursen ger dig kunskap och förståelse för svensk krisberedskap, krisinformation och hemberedskap samt hur föreläsningen För din säkerhet! genomförs.

Du lär dig också vad din roll och ditt ansvar som informatör innebär.

Kurstillfällen