Ungdom – tema strid

Kursen ger dig en bild av soldatlivet.

Kursen ger dig en bild av soldatlivet samt en förståelse för vilka krav som ställs på en soldat.

Du får pröva på enklare stridsmoment och det ingår även viss vapenutbildning på automatkarbin.

Kurstillfällen