Ungdom – tema vinter fördjupning

Du får fördjupa dina kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö.

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter om hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack.

Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man förebygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö.

Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Kurstillfällen