Ungdom – tema vinter fördjupning

Kursen syftar till att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack.

Kurstillfällen