Pedagogiska grunder – civila instruktörer

Kursen ger dig grundläggande pedagogisk förmåga för att kunna verka som instruktör på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Kursen ger dig grundläggande pedagogiska verktyg för att kunna verka som instruktör på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Under kursen går vi igenom ett antal av pedagogikens grundstenar och metoder i syfte att ge dig förutsättningar att utvecklas i din roll som instruktör.
Vi använder delar av Försvarsmaktens pedagogiska grunder och utbildningsmetodik.

Det ges även möjlighet att dela erfarenheter mellan varandra genom att delge och diskutera goda exempel.

Kurstillfällen