Skyddsvakt – civil 2

Detta är en vidareutbildning för dig som är förstärkningsresurs som civil skyddsvakt.

Kursen är för dig som genomfört civil skyddsvaktskurs och blivit informerad av din uppdragsgivare att du ska vidareutbilda dig med förstärkningsvapen.

Kurstillfällen