GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F är en grundläggande soldatutbildning för dig som ska krigsplaceras som specialist (exempelvis sjukvårdare, fordonsförare eller fältkock) i Hemvärnet och inte har tidigare militär utbildning.

Kursen har högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst.

Kursen innehåller försvarsmedicin, skjututbildning, CBRN, förläggningstjänst, stridsutbildning, fälttjänst samt utbildning inom folkrätt och Försvarsmaktens värdegrund.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar, kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper och färdigheter sätts på prov.

I kursen ingår även förstudier via Försvarsmaktens lärplattform Itslearning.