GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

För att få genomföra utbildningen krävs det att du har ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed även genomgått en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

För ytterligare information kontakta din frivilliga försvarsorganisation.