Instruktör – CBRN

Kursen syftar till att du ska kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap (motsvarande CBRN - grundkurs och CBRN under GU-F).

Du erhåller kompetens för att kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap, motsvarande CBRN – grundkurs, CBRN under GU-F, egen förbandsutbildning samt kombattantutbildning.

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur CBRN-utbildning planeras, genomförs samt utvärderas och därigenom de krav som ställs på en CBRN-instruktör placerad inom Försvarsmakten.

Kurstillfällen