Instruktör – CBRN fortbildning

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper när du tjänstgör som instruktör.

Kurstillfällen