Instruktör – CBRN fortbildning

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper när du tjänstgör som instruktör.

Kursen ger dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper för att du ska kunna planera, genomföra och utvärdera CBRN-moment när du tjänstgör som instruktör.

Kurstillfällen