CBRN – grundkurs

Du får grundläggande kunskaper i skydd mot olika stridsmedel.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. Kursen innefattar även brandstridsmedel.

Efter kursen ska du kunna använda personlig skyddsutrustning och förbandets CBRN-utrustning.

Kurstillfällen