Ungdom – tema fjäll

Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper, som till exempel kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng och fjällorientering med kartläsning.

Kursen ger dig grundläggande fjällkunskaper.

Innan ni går ut på fjället får du kunskap om:
- "fjällvett"
- fjällgeologi
- växter och djurliv i fjällterräng
- fjällorientering med kartläsning
- hantering och vård av utrustning
- lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng

Kurstillfällen