Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Du får en grundläggande färdighet i att ta fram en rekryteringsplan kopplad till förbundets verksamhet.

Du får även grundläggande kunskap om hur styrelser kan arbeta med rekryteringsfrågor samt rekrytering till specialistbefattningar i Hemvärnet, civila förstärkningsresurser, kurser, ungdomsverksamhet och medlemskap.

Vi går också igenom grunderna i de civila- och militära avtalsprocesserna, grunder i kommunikation och sociala medier.

Vi arbetar aktivt med att dela erfarenheter mellan varandra genom att delge och diskutera goda exempel.

Kurstillfällen