Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Kurstillfällen