Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Du får en grundläggande färdighet i att ta fram en rekryteringsplan kopplad till förbundets verksamhet.

Du får även grundläggande kunskap om hur styrelser kan arbeta med rekryteringsfrågor samt rekrytering till specialistbefattningar i Hemvärnet, civila förstärkningsresurser, kurser, ungdomsverksamhet och medlemskap.

Vi går också igenom grunderna i de civila- och militära avtalsprocesserna, grunder i kommunikation och sociala medier.

Vi arbetar aktivt med att dela erfarenheter mellan varandra genom att delge och diskutera goda exempel.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.