Funktionärskurs – utbildning

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Du får kunskap så att du kan verka i rollen som utbildningsansvarig i ett förbund.

Kursen ger fördjupad förståelse för verksamhetsprocessen inom Försvarsutbildarnas utbildningsverksamhet och såväl planering av kurser som vilket stöd som ska ges till kurschefer tas upp.

Vi går även igenom förbundskort, resurskort, det administrativa CRM-systemet och andra delar som en utbildningsansvarig har att arbeta med.

Kurstillfällen