Försvarsmedicin – instruktör fortbildning

En fortbildningskurs för utbildade instruktörer inom området försvarsmedicin.

Kursen är avsedd för instruktörer inom försvarsmedicin som har eller ska tjänstgöra på Försvarsmedicin grundkurs 1, grundkurs 2 eller gruppchefskurs.

Kursen innehåller bland annat hjärt-lungräddning, föreläsare från Försvarsmakten, erfarenheter från genomförd utbildning, planering för kommande utbildningar samt gruppdiskussioner.

Kurstillfällen