Instruktör – civil beredskap

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas utbildningar inom civil beredskap.

Kursen syftar till att ge dig behörighet som instruktör på Försvarsutbildarnas utbildningar Civil beredskap – grunder och Civil beredskap – fördjupning för stabsbefattning.

Kursen omfattar innehållet i de två utbildningarna och går igenom arbetet man gör före, under och efter kurs.

Kurstillfällen