Fältartist – fördjupningskurs

Syftet med kursen är att vidareutbilda fältartister för både nationella och internationella insatser.

Kurstillfällen