Fältartist – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera de fältartister som redan har en grundläggande kompetens som fältartister. Kursen ska höja nivån på din kompetens när det gäller tjänstgöring i nationella och internationella fältartistuppdrag.

Kurstillfällen