Fältartist – fördjupningskurs

Syftet med kursen är att vidareutbilda fältartister för både nationella och internationella insatser.

Syftet är att vidareutbilda fältartister för insatser både nationellt och internationellt.

Du får en fördjupad förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker allmän militär utbildning såsom personalvård, egenskydd och informationstjänst.

Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kurstillfällen