Introduktion Försvarsmaktens kommunikation

Du ska få tillräckliga kunskaper för att, vid behov, kunna tjänstgöra inom Försvarsmaktens kommunikationstjänst.

Du får grundläggande kunskaper för att kunna ingå i Försvarsmaktens kommunikationstjänsts förstärkningsorganisation.

Du ska, vid behov, kunna tjänstgöra inom Försvarsmaktens kommunikationstjänst, på kommunikationsbefattningar vid Försvarsmaktens övningar, i krissituationer samt Försvarsmaktsevenemang av olika slag som kan kräva utökad kommunikationsfunktion.

I kursen ingår teorilektioner, praktiskt arbete, löpande kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper sätts på prov.

Kurstillfällen