Försvarsmakten kommunikationstjänst förstärkningsorganisation

Du ska få tillräckliga kunskaper för att, vid behov, kunna tjänstgöra inom Försvarsmaktens kommunikationstjänst.

Kurstillfällen