Instruktörskonferens

Konferensen syftar till att vidareutveckla aktiva instruktörer inom Försvarsutbildarna.

Syftet med konferensen är att vidareutveckla aktiva instruktörer inom Försvarsutbildarna.

Under konferensen kommer bl a följande att gås igenom:
– Instruktörsbehov nu och i framtiden.
– Framgångsfaktorer inom pedagogik och verksamhetssäkerhet.
– Sjukvård, senaste nyheterna i teori och praktik.
– Bakgrund och inriktning av det nya svenska totalförsvaret.
– Nyheter i det administrativa CRM-systemet.
– Framgångsfaktorer inom värdegrund.
– Fördjupningar och grupparbeten inom valda funktionsområden.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.