Instruktörskonferens

Konferensen syftar till att vidareutveckla aktiva instruktörer inom Försvarsutbildarna.

Syftet med konferensen är att vidareutveckla aktiva instruktörer inom Försvarsutbildarna.

Under konferensen kommer bl a följande att gås igenom:
- Instruktörsbehov nu och i framtiden.
- Framgångsfaktorer inom pedagogik och verksamhetssäkerhet.
- Sjukvård, senaste nyheterna i teori och praktik.
- Bakgrund och inriktning av det nya svenska totalförsvaret.
- Nyheter i det administrativa CRM-systemet.
- Framgångsfaktorer inom värdegrund.
- Fördjupningar och grupparbeten inom valda funktionsområden.

Kurstillfällen