Instruktör – civil sjukvård fortbildning

Kursen syftar till att vidareutveckla och repetera praktiska moment som ingår i de civila sjukvårdsutbildningarna hos Försvarsutbildarna.

Kursen syftar till att vidareutveckla och repetera praktiska moment som ingår i de civila sjukvårdsutbildningarna hos Försvarsutbildarna.

Utbildningen är upplagd med förevisningsmoment som sedan tillämpas under praktiska övningar. Detta för att ge en enad bild så att du som instruktör eller kurschef ska känna dig trygg i att genomföra alla lektioner vid kommande utbildningar inom civil sjukvård.

Målet är att samtliga instruktörer ska utbilda på samma sätt och på så vis ger vi eleverna på sjukvårdsutbildningarna rätt förutsättningar efter genomförd kurs.

För att nå målet med kursen ingår moment i pedagogik samt verksamhetssäkerhet. Vi kommer även att gå igenom eventuella nyheter inom både praktiska moment samt teoretiska delar av utbildningen.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.