Kassörsutbildning

Kursen syftar till att ge kunskap om hur Försvarsutbildarna hanterar statliga medel och särskilt det ansvar som förbund har.

Detta är en grundkurs i förbunds redovisning av statliga medel.

Kursen ger dig färdigheter i bokföring av statsmedel samt kunskap om utbetalning av fakturor och ersättningar.

Målet är att du praktiskt ska kunna hantera statsmedel och känna till de formella krav som gäller vid hanteringen av dessa.

Kursen går igenom formalia och begrepp inom redovisning. Redovisningsmodulen för förbund i FRIDA används med praktiska exempel och underlag.

Kurstillfällen