Kassörsutbildning

Detta är en introduktion till förbundens redovisning av statliga medel. Kursen syftar till att ge kunskap om hur Försvarsutbildarna hanterar statliga medel och särskilt det ansvar som förbund har. Målet är att du som elev ska kunna hantera de statliga medlen i förbund avseende såväl löpande bokföring som rapportering.