Frivilligavtal

Det finns ett stort behov av dig som frivillig för att förstärka försvar och myndigheter vid större kriser. Du kan välja mellan olika specialistbefattningar inom Hemvärnet eller som stöd till myndigheter och länsstyrelser vid kriser. När du har utbildat dig skriver du ett avtal med dem du ska stödja. Du måste vara över 18 år och svensk medborgare och du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier.