Frivilligavtal

Det finns ett stort behov av dig som frivillig för att förstärka försvar och myndigheter vid större kriser, höjd beredskap och krig. Du kan välja mellan olika specialistbefattningar inom Hemvärnet eller som stöd till myndigheter och länsstyrelser. När du har utbildat dig skriver du ett avtal med dem du ska stödja. Du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier.