Räddnings- och röjningsstyrkor

Räddnings- och röjningsstyrkor är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.

I fredstid är fokus att vara en förstärkningsresurs med utbildning i skogsbrandsbekämpning. Utbildningen går igenom den utrustning som finns i Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps skogsbrandsdepåer samt risker kopplat till skogsbränder och användandet av utrustningen.

Räddnings- och röjningsstyrkan ska nyttjas vid samhällsstörningar så som skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väderförhållanden. Utöver det kan varje styrka få utbildning utifrån det behov som finns i det aktuella länet. Styrkan ska verka under räddningsledares ledning. Vid höjd beredskap ska styrkorna utgöra en del av befolkningsskyddets räddning- och röjningsstyrkor. Styrkan för Uppsala län ska även utbildas för att nyttjas vid kärnteknisk olycka och styrkan för Stockholms län ska även utbildas i oljesanering.

Efter genomförd grundutbildning i skogsbrandsbekämpning kommer du att teckna avtal med länsstyrelsen och krigsplaceras (går ej att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering). Du kommer även att tilldelas en personlig skyddsutrustning från Försvarsutbildarna. Exakt hur avtalet kommer att formuleras kommer att bero på respektive länsstyrelses behov.

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid fredstida kriser när räddningstjänstens egna resurser för skydd inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

ditt åtagande

Du åtar dig att tjänstgöra som förstärkningsresurs vid behov i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid. Då åtar dig att minst en dag per år delta i utbildning eller övning som myndigheten kallar dig till. Vid höjd beredskap och krig kommer du med stöd av din krigsplacering att kallas in för tjänstgöring.

Deltagande ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Du ansvarar själv för att lämna tillbaka tilldelad utrustning till Försvarsutbildarna när engagemanget i räddnings- och röjningsstyrkan upphör.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda personal till länsvisa räddnings- och röjningsstyrkor för förstärkning av räddningstjänster.

VAD KRÄVS AV DIG

  • Du ska vara svensk medborgare och vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, i första hand Försvarsutbildarna

Övriga förutsättningar

  • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
  • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
  • B-körkort är en merit

DIN UTBILDNING

I samband med rekryteringen får du en utbildningsplan som gäller för det uppdrag du sökt. Under utbildning används egna oömma kläder.

UTBILDNINGSSTEGE FÖR räddnings- och röjningsstyrkor

Intresseanmälan

I år rekryterar vi till Uppsala och Stockholms län. Övriga län kommer vi att rekrytera till under kommande år.
För att få ingå i styrkan måste man bo i respektive län.

Under en vecka har vi rekryterat personer som är intresserade av att ingå i styrkan i Stockholms län. Vi har fått in över 100 intresseanmälningar och har därför nu stängt anmälningsformuläret. Vi kommer att göra ett urval och ta kontakt med er som skickat in en intresseanmälan.

Klicka på länken till det län du tillhör och fyll i intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.