Räddnings- och röjningsstyrkor

Räddnings- och röjningsstyrkor är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.

I fredstid är fokus att vara en förstärkningsresurs med utbildning i skogsbrandsbekämpning. Utbildningen går igenom den utrustning som finns i Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps skogsbrandsdepåer samt risker kopplat till skogsbränder och användandet av utrustningen.

Räddnings- och röjningsstyrkan ska nyttjas vid samhällsstörningar så som skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väderförhållanden. Styrkan ska verka under räddningsledares ledning. Vid höjd beredskap ska styrkorna utgöra en del av befolkningsskyddets räddning- och röjningsstyrkor. Styrkan för Uppsala län ska även utbildas för att nyttjas vid kärnteknisk olycka.

Efter genomförd grundutbildning i skogsbrandsbekämpning kan du komma att teckna en avsiktsförklaring/avtal med länsstyrelsen och eventuellt krigsplaceras (går ej att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering). Du kommer även att tilldelas en personlig skyddsutrustning från Försvarsutbildarna. Exakt hur avsiktsförklaring/avtal kommer att formuleras kommer att bero på respektive länsstyrelses behov.

ditt åtagande

Du åtar dig att tjänstgöra som förstärkningsresurs under högst sju dygn om hinder inte föreligger. Som förhinder att delta räknas egen eller anhörigs sjukdom, krav från arbetsgivaren, att barnpassning saknas eller andra liknande omständigheter. Du åtar dig att en gång per år delta minst en dag i utbildning alternativt övning om inte förhinder föreligger.

Deltagande ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Du ansvarar själv för att lämna tillbaka tilldelad utrustning till Försvarsutbildarna när engagemanget i räddnings- och röjningsstyrkan upphör.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna/CBRN-förbundet ansvarar för att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda personal till länsvisa räddnings- och röjningsstyrkor för förstärkning av räddningstjänster.

VAD KRÄVS AV DIG

  • Du ska vara svensk medborgare och vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation

Övriga förutsättningar

  • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
  • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
  • B-körkort är en merit

DIN UTBILDNING

I samband med rekryteringen får du en utbildningsplan som gäller för det uppdrag du sökt. Under utbildning används egna oömma kläder.

UTBILDNINGSSTEGE FÖR räddnings- och röjningsstyrkor

Intresseanmälan

I år rekryterar vi till Uppsala län. Övriga län kommer vi att rekrytera till under kommande år.

Klicka på länken till det län du tillhör och fyll i intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.