Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Fokus på grundkursen är utbildning på materiel för skogsbrandsbekämpning samt risker vid skogsbränder. Syftet är att påbörja uppbyggnaden av regionala pooler med utbildade frivilliga för den fredstida krisberedskapen samt befolkningsskydd för totalförsvaret.

Just nu rekryterar vi bara till räddnings- och röjningsstyrkan i Uppsala län vilket innebär att kursen vänder sig till dig som bor i länet.

Kurstillfällen