Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Kursen är för dig som ska bli en förstärkningsresurs inom räddnings- och röjningsstyrkor.

Fokus på grundkursen är utbildning på den materiel för skogsbrandsbekämpning som ingår i MSB skogsbrandsdepåer. I det ingår att bygga ihop system med slangar och motorpumpar, först under enkla former och sedan att tillämpa det ute i terrängen och praktiskt spruta vatten.

Utöver det ingår grundläggande teori om brandbekämpning och risker vid skogsbränder samt räddningstjänstens uppdrag vid höjd beredskap.