Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Fokus på grundkursen är utbildning på materiel för skogsbrandsbekämpning samt risker vid skogsbränder. Syftet är att påbörja uppbyggnaden av regionala pooler med utbildade frivilliga för den fredstida krisberedskapen samt befolkningsskydd för totalförsvaret.

Kurstillfällen