Instruktörskurser

Vi kompetensutbildar instruktörer inom bland annat sjukvård, CBRN och ungdomsverksamhet.

Instruktörskurser

Försvarsmedicin – instruktör GU-F

Syftet med kursen är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som ingår i kursen GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – CBRN

Kursen syftar till att du ska kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap (motsvarande CBRN - grundkurs och CBRN under GU-F).

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – CBRN fortbildning

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper när du tjänstgör som instruktör.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – civil sjukvård

Kursen ger grundläggande förståelse och färdighet i att utbilda civila sjukvårdsresurser och är avsedd för dig blivit utvald att bli civil sjukvårdsinstruktör hos Försvarsutbildarna.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – krisberedskap

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas kommande utbildningar av Krisberedskap - grunder och Krisberedskap - fördjupning mot stab.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – skogsbrandsbekämpning

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas kommande utbildningar av räddnings- och röjningsstyrkor.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – skyddsvakt

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas kommande utbildningar av civila skyddsvakter.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – stabsmetodik

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas kommande utbildningar i stabsmetodik.

Läs mer
Instruktörskurser

Instruktör – tillämpning ungdom

Kursen ger dig fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Läs mer
Instruktörskurser

Skjutinstruktör – gevär 22

Efter kursen ska du som instruktör kunna planera, genomföra och utvärdera grund- och skjutövningar med grupp.

Läs mer