Ungdom – Military Weekend

Military Weekend - ungdom är till för dig som är 15-17 år och funderar på om du aktivt ska delta i Försvarsmaktens verksamhet som ungdom, men också vilka alternativ som finns när du fyllt 18 år. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Kursen är till för dig som funderar på om du aktivt ska delta i Försvarsmaktens ungdomsverksamhet, men också vill veta vilka alternativ som finns när du fyllt 18 år.

Du vill veta mer om hur det är att göra värnplikt eller att vara anställd på hel- eller deltid, att vara en del av Hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.

Du får prova på och lära dig om bland annat:
– exercis (hur man står, går och flyttar sig i grupp)
– uniformssystemet och personlig utrustning (hur du använder uniform och utrustning så du klarar dig i alla väder)
– information om och prova på några av de områden som Försvarsmakten verkar inom (exempelvis CBRN, hundtjänst, fordonstjänst, koktjänst, båttjänst eller sambandstjänst)
– ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel
– Försvarsmaktens fysiska krav
– Försvarsmaktens värdegrund

Du får även veta mer om de frivilliga försvarsorganisationerna och Försvarsmakten.

Momenten under kursen kan variera beroende på kursplats.