Instruktör – tillämpning ungdom

Kursen ger dig fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Kursen ger dig fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Efter kursen ska du kunna planera, genomföra och utvärdera övning/lektion inom grupps ram.

Kursen innehåller pedagogik och grundläggande pedagogiska metoder, Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt planering, genomförande och utvärdering av utbildningsmoment under handledning.

Kurstillfällen