Ungdom – tema vinter grunder

Kursen syftar till att du får lära dig grunderna i hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö.

Du får grundläggande kunskaper om hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en kortare fjällmarsch och övernattning i antingen tält eller snöbivack.

Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man förebygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö.

Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.