Ungdom – tema språk

Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Kursen ger dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk.

Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan. Utbildningen innehåller även praktiska moment där du får använda nyvunna kunskaper.

I kursen medverkar personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De berättar om sina erfarenheter från utbildningen.

Kurstillfällen