Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.