Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Sjukvårdsgruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt vid övningar.

Du ska även samverka och skapa bra förutsättningar för att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.

Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din grupp under svåra påfrestningar.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Kurstillfällen