Ungdom – tema stabstjänst och samband

Du får en grundläggande förståelse för hur stabstjänsten inom ett kompani fungerar.

Du får en grundläggande förståelse för hur stabstjänsten inom ett kompani fungerar. Du får också utbildning på olika sambandssystem.

Kursen omfattar även upprättande av fältstab och arbete i rörlig stab.

Kurstillfällen